ULO HLADNJAČA FRUTARIJA, LIPIK


 

Frutarija posjeduje najveći ULO hladnjaču u Zapadnoj Slavoniji kapaciteta 3000 tona voća i povrća. “ULO” = eng. “Ultra Low Oxygen” je najmodernija tehnologija hladnjače za voće i povrće.

Lokacija hladnjače je Industrijska Ulica 4, 34551 Lipik u poduzetničkoj zoni Lipik 2. Tehnologija hladnjače je CA ULO (eng. Controlled Atmosphere Ultra Low Oxygen). To je najmodernija tehnologija današnjice, koja omogućuje prekidanje ULO atmosfere u svim komorama i ponovno pokretanje po potrebi. To znači da se komore mogu otvarati i ponovno zatvarati te stavljati u pogon.  Ova tehnologija održava svježinu voća i do godinu i pol dana.

U hladnjači postoje i dvije komore za brzo hlađenje sezonskog voća.  Komore su sposobne primati razno voće (ne samo jabuku). Voće se u hladnjaču stavlja u drvenim box paletama. Hladnjača je opremljena najmodernijim LED osvjetljenjem “Lumix-R”.

Na lokaciji hladnjače se obavlja i maloprodaja voća i 100% prirodnih sokova.